Velkommen til Sunnmøre friskvern

- helsefremmende og forebyggende tiltak for privatpersoner og bedrifter.

Forebyggende tiltak setter fokuset på der det er risiko for å pådra seg helseskader. Helsefremmende arbeid har generell helsegevinst som mål, uten at det ligger risiko til grunn.

Hva er friskvern?

Friskvern handler om å ta hånd om mennesker mens de er friske, forebygge fremfor å reparere. Flere bedrifter og organisasjoner innser hvor dyrt det er med sykefravær og personale som ikke kan prestere det som forventes av dem. Som friskvernskonsulent jobber en med å inspirere og coache mennesker til å leve et friskere liv, - forebygge sykdommer og belastninger.

Helsefremmende og forebyggende tiltak kan være aktuelt innen de fleste bedrifter, men spesielt der det er mye tidspress, stress, fysisk belasting, statisk- og /eller stillesittende arbeid. Eksempel på bedrifter som har hatt god nytte av friskvern er Dnb og Norsk tipping. Sykefraværet sank med 40% og 50% etter de satte i gang ulike friskverntiltak(Stavanger Avisen).

Kort sagt er friskvern å ta konkrete grep i hverdagen i forhold til kosthold, søvn, stress, fysisk aktivtet og arbeidsstillinger. I bunn og grunn er hver enkelt ansvarlig for seg selv og egen helse. - Hvordan er ditt friskvern?

Kan dette være noe for deg eller din arbeidsplass?


Ta gjerne kontakt på mail her eller ring 41 42 56 01 for en prat.