Ergonomi

Hvordan er arbeidsmiljøet tilpasset mennesket?

Ergonomi = bevisstgjøring og tilrettelegging av arbeidsstillinger, anvendelse av hjelpemidler og variasjon av arbeidsoppgaver.


God ergonomisk tilrettelegging har forebyggende effekt i forhold til helseplager.

Sunnmøre friskvern kan følge opp i forhold til dette og se det i sammenheng med annet helsefremmende/ forebyggende arbeid.