Friskvern i bedrift

Friskvern = bevare at folk holder seg frisk                                                                                   

I Stortingsmelding nr. 16 (2002-2003) ble søkelyset rettet mot folkehelsepolitikken: "forebygge mer for å reparere mindre", og sykefraværet koster.

NHO og LO sin beregning er:
En dag med sykefravær koster arbeidsgiver i gjennomsnitt: ansattes lønn x 2,2.

God helse = god økonomi

For bedrifter som ønsker å redusere/ forebygge sykefraværet er kartlegging ofte aktuelt å starte med, men bedriften kan også bestille konkrete tiltak med Sunnmøre friskvern. Det er viktig å fokusere på bevisstgjøring, problemløsing og motivasjon i forhold til nærvær på jobben fremfor sykefravær. Helsefremmende og forebyggende arbeid har som mål å øke nærværet på arbeidsplassen. Når sykefraværet synker medfører dette reduserte utgifter og økt arbeidskapasitet. Sunnmøre friskvern fokuserer derfor både på helsefremmende og forebyggende arbeid. Innen friskvern er det viktig å jobbe helhetlig og se sammenhenger, både i bedrifter og med hver enkelt.

Sunnmøre friskvern tilbyr bedrifter;

- Massasje
- Pausegym/ forebyggende øvelser
- Stressmestring
- Yoga
- Coaching/samtaler
- Ergonomi/ arbeidplassvurdering
- Foredrag
- Helhetlig oppfølging

Hva trenger din bedrift?

Enkelttiltak? Prosjekt? kortere eller lengre perioder?

Mye er mulig, ta gjerne kontakt her eller ring 41 42 56 01.