Stressmestring

Hva er stress? Hva skjer i kroppen ved stress? Hvilke teknikker kan en ta i bruk for å håndtere stressende situasjoner? Hva kan en gjøre for å forebygge stress? Hva er effektfullt? Hva sier forskningen?

Ved foredrag/ temakvelder med Sunnmøre friskvern er dette spørsmål som blir besvart, kombinert med ulike teknikker og øvelser som læres for konkret stressmestring.

 

Stressmestring bilde